LIST OF LATE SUBMISSIONS

LATE SUBMISSIONS BY APRIL 2016

CATEGORY

STUDENT
BIL NO I/C NAMA NO ACC TAJUK BUKU TARIKH PULANG
 1 950820145301 MUHAMMAD HAQIM BIN MUHAMAD 32060 SOIL AND FOUNDATIONS 18/3/2016
2 951214065728 JESSICA JOTHI A/P YELLAN 3521 COMPANY AND GROUP FINANCIAL REPORT 11/4/2016
3 950901085785 ABD HAFIZ IQBAL BIN ABD RAZAK 10686 PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM 11/4/2016
4 960316016139 MOHD ASLAM OMAR 8278 KURSUS DAN BIMBINGAN PERKAHWINAN 11/4/2016
3504 HUKUM-HUKUM PERKAHWINAN DAN KEKELUARGAAN 11/4/2016
5 940331065571 ALIF BIN MUHAMMAD ADENAN 1935 ISLAM: REVOLUSI IDEOLOGI DAN KEADILAN 12/4/2016

CATEGORY

LECTURER
BIL NO I/C NAMA NO ACC TAJUK BUKU TARIKH PULANG
1 791202065130 NORBAYANTI BT ABU BAKAR 11051 RANGKAIAN CERITA DALAM AL-QURAN 5/5/2016
11019 SURI TALADAN RASULULLAH 5/5/2016
2 910202065017 MOHAMMAD SUHAIMI BIN HASSAN 8362 STERN INTRODUCTORY PLAN BIOLOGY 21/4/2016

CATEGORY

PART TIME LECTURER
BIL NO I/C NAMA NO ACC TAJUK BUKU TARIKH PULANG